Lista archiwum

  • komponent:
    N1ebieski\ICore\View\Components\Archive\Post\ArchiveComponent
  • widok:
    /resources/views/vendor/icore/web/components/archive/post/archive.blade.php


# Opis

Komponent wyświetla w miejscu wstawienia posortowaną po miesiącu i roku listę linków do archiwum postów na blogu wraz z liczbową informacją o ilości.

# Kod i ustawienia

<x-icore::archive.post.archive-component />
@render('icore::archive.post.archiveComponent')