Linki

  • komponent:
    N1ebieski\ICore\View\Components\LinkComponent
  • widok:
    /resources/vendor/icore/web/components/link.blade.php


# Opis

Komponent wyświetlający linki.

# Kod i ustawienia

  • limit - opcjonalnie; maksymalna ilość wyświetlanych linków
  • cats - opcjonalnie, domyślnie zadeklarowana w odpowiednich miejscach; tablica zawierająca ID kategorii które mają zostać uwzględnione przy wybieraniu linków. Dzięki temu link powiązany z kategorią "Motoryzacja" wyświetli się wyłącznie w tematycznej kategorii "Motoryzacja" i pochodnych, w pozostałych nie zostanie wybrany