Linki

 • komponent:
  N1ebieski\ICore\View\Components\LinkComponent
 • widok:
  /resources/vendor/icore/web/components/link.blade.php


# Opis

Komponent wyświetlający linki.

# Kod i ustawienia

@render('icore::linkComponent', [
  'limit' => 5,
  'cats' => $catsAsArray ?? null
])
 • limit - opcjonalnie; maksymalna ilość wyświetlanych linków
 • cats - opcjonalnie, domyślnie zadeklarowana w odpowiednich miejscach; tablica zawierająca ID kategorii które mają zostać uwzględnione przy wybieraniu linków. Dzięki temu link powiązany z kategorią "Motoryzacja" wyświetli się wyłącznie w tematycznej kategorii "Motoryzacja" i pochodnych, w pozostałych nie zostanie wybrany