Lista kategorii

  • komponent:
    N1ebieski\ICore\View\Components\Category\Post\CategoryComponent
  • widok:
    /resources/views/vendor/icore/web/components/category/post/category.blade.php


# Opis

Komponent wyświetla w miejscu wstawienia drzewo kategorii (z zachowaniem hierarchii) przypisanych do bloga wraz z liczbową informacją o ilości postów, które się w nich znajdują.

# Kod i ustawienia

<x-icore::category.post.category-component />
@render('icore::category.post.categoryComponent')