Menu podstron

  • komponent:
    N1ebieski\ICore\View\Components\Page\MenuComponent
  • widok:
    /resources/views/vendor/icore/web/components/page/menu.blade.php


# Opis

Komponent wyświetla menu linków do podstron w navbarze w kolejności zdefiniowanych pozycji lub według określonego wzorca. Jeśli podstrona ma pusty content, ale jako rodzic zawiera inne podstrony, wówczas link nie kieruje do podstrony, ale wyświetla Bootstrap Dropdown z listą należących do niej podstron.

# Kod i ustawienia

  • limit - limit ilości wyświetlanych linków do podstron
  • pattern - opcjonalnie; zdefiniowany przez użytkownika wzorzec tablicy numerów ID konkretnych podstron do wyświetlenia w konkretnej pozycji. Dla przykładu wyżej - menu zawierać będzie wyłącznie podstrony w kolejności o ID 1, potem 8 i 10.

Ustawienie pattern nadpisuje ustawienie limit. Numery ID poszczególnych podstron można znaleźć w panelu administracyjnym.