Przełącznik motywu

  • komponent:
    N1ebieski\ICore\View\Components\MultiThemeComponent
  • widok:
    /resources/views/vendor/icore/web/components/multi_theme.blade.php


# Opis

Komponent wyświetla w miejscu wstawienia dropdown z możliwością przełączenia motywu szablonu (domyślnie jasny/ciemny).

# Kod i ustawienia

<x-icore::multi-theme-component />


# Dodawanie nowych motywów graficznych

Możliwe z poziomu pliku .env w głównym folderze z aplikacją. Nazwę nowego motywu należy dodać po przecinku:

ICORE_MULTI_THEMES=light,dark,pink

Prefix o identycznej nazwie musi posiadać plik custom css w folderze public. Więcej w dziale o plikach publicznych.


# Wyłączenie przełącznika

Możliwe z poziomu pliku .env w głównym folderze z aplikacją. Należy pozostawić wyłącznie jeden motyw lub zostawić pustą wartość:

ICORE_MULTI_THEMES=