Mapa podstron

 • komponent:
  N1ebieski\ICore\View\Components\Page\FooterComponent
 • widok:
  /resources/views/vendor/icore/web/components/page/footer/index.blade.php


# Opis

Komponent wyświetla drzewo linków do podstron (z zachowaniem hierarchii) w footerze w kolejności zdefiniowanych pozycji lub wzorca. Jeśli podstrona ma pusty content, ale jako rodzic zawiera inne podstrony, wówczas nazwa podstrony wyświetlona zostaje wyłącznie jako nagłówek dla podstron wewnątrz niej.

# Kod i ustawienia

<x-icore::page.footer-component
  cols="2"
  :pattern="[[18, 19, 32], [45], [3, 1]]"
  maxDepth="2"
/>
@render('icore::page.footerComponent', [
  'cols' => 3,
  'pattern' => [[18, 19, 32], [45], [3, 1]],
  'maxDepth' => 2
])
 • cols - liczba kolumn na które zostaną podzielone wszystkie podstrony główne
 • pattern - opcjonalnie; zdefiniowany przez użytkownika wzorzec tablicy numerów ID konkretnych podstron do wyświetlenia w konkretnej kolumnie i pozycji. Dla przykładu wyżej - pierwsza kolumna zawierać będzie podstrony (i ich hierarchię), w kolejności o ID 18, potem 19 i 32; druga kolumna zawierać będzie podstronę (i jej hierarchię) o ID 45; trzecia kolumna zawierać będzie podstrony (i ich hierarchię) o ID 3, potem 1.
 • maxDepth - opcjonalnie; maksymalny poziom "głębokości" wyświetlania podstron w hierarchii. Zero 0 oznacza poziom wyłącznie podstron głównych, 1 podstronę główną i należące do niej itd.

Ustawienie pattern nadpisuje ustawienie cols. Numery ID poszczególnych podstron można znaleźć w panelu administracyjnym.