Mapa Google

 • komponent:
  N1ebieski\ICore\View\Components\Map\MapComponent
 • widok:
  /resources/views/vendor/icore/web/components/map/map.blade.php


# Opis

Komponent wyświetla mapę Google wraz z zaznaczoną lokalizacją.

# Konfiguracja

Do działania wymagany jest aktywny klucz API Google, który należy wstawić w pliku .env w głównym folderze aplikacji:

GOOGLEMAP_API_KEY=

Klucz należy wygenerować w panelu Google Cloud Platform.

# Kod i ustawienia

<x-icore::map.map-component
  container_class="bazowa-klasa"
  zoom=13
  :address_marker="['Chmielna 27/33, 80-748 Gdańsk']"
/>
@render('icore::map.mapComponent', [
  'container_class' => 'bazowa-klasa',
  'zoom' => 13,
  'address_marker' => ['Chmielna 27/33, 80-748 Gdańsk'],
])
 • container_class - opcjonalne; nazwa klasa w którą zostanie "opakowany" div z wyrenderowaną mapą
 • zoom - opcjonalne; wielkość zbliżenia mapy
 • address_marker - opcjonalne; tablica zawierająca markery w formacie adresów pocztowych, które komponent naniesie na mapę