Komponent reklamowy

 • komponent:
  N1ebieski\IDir\View\Components\Dir\CarouselComponent
 • widok:
  /resources/views/vendor/idir/web/components/dir/carousel.blade.php


# Opis

Komponent wyświetla uprzywilejowane wpisy wraz z miniaturką w wyróżnionej formie slajdera reklamowego przy użyciu Bootstrap Carousel.

# Kod i ustawienia

@render('idir::dir.carouselComponent', [
  'limit' => null,
  'max_content' => 500,
  'shuffle' => false
])
 • limit - (opcjonalnie) maksymalna ilość wpisów wyświetlanych w komponencie; jeśli null - wyświetlane są wszystkie, bez limitu
 • max_content - (opcjonalnie) maksymalna ilość znaków opisu
 • shuffle - (opcjonalnie) wartość typu boolean określająca czy wpisy mają być wyświetlane w losowej kolejności przy każdym wywołaniu strony