Komponent reklamowy

  • komponent:
    N1ebieski\IDir\View\Components\Dir\CarouselComponent
  • widok:
    /resources/views/vendor/idir/web/components/dir/carousel.blade.php


# Opis

Komponent wyświetla uprzywilejowane wpisy wraz z miniaturką w wyróżnionej formie slajdera reklamowego przy użyciu Bootstrap Carousel.

# Kod i ustawienia

  • limit - (opcjonalnie) maksymalna ilość wpisów wyświetlanych w komponencie; jeśli null - wyświetlane są wszystkie, bez limitu
  • max_content - (opcjonalnie) maksymalna ilość znaków opisu
  • shuffle - (opcjonalnie) wartość typu boolean określająca czy wpisy mają być wyświetlane w losowej kolejności przy każdym wywołaniu strony