Statystyki

  • komponent:
    N1ebieski\IDir\View\Components\StatComponent
  • widok:
    /resources/views/vendor/idir/web/components/stat.blade.php


# Opis

Komponent wyświetla listę statystyk strony tj. liczbę kategorii, komentarzy, wpisów, datę ostatniej aktywności oraz (tylko w przypadku przechowywania sesji w bazie danych) ilość aktualnie znajdujących się użytkowników i gości na stronie.

# Kod i ustawienia

<x-idir::stat-component />
@render('idir::statComponent')


# Konfiguracja

Liczba aktualnie znajdujących się użytkowników i gości na stronie dostępna jest wyłącznie przy ustawieniu przechowywania sesji w bazie danych. Można tego dokonać z poziomu pliku .env w głównym folderze z aplikacją:

SESSION_DRIVER=database