Linki

  • komponent:
    N1ebieski\IDir\View\Components\Category\LinkComponent


# Opis

Komponent łączący linki z wpisami posiadającymi odpowiedni przywilej.

# Kod i ustawienia

  • limit - opcjonalnie; maksymalna ilość wyświetlanych linków
  • cats - opcjonalnie, domyślnie zadeklarowana w odpowiednich miejscach; tablica zawierająca ID kategorii które mają zostać uwzględnione przy wybieraniu linków. Dzięki temu link powiązany z kategorią "Motoryzacja" wyświetli się wyłącznie w tematycznej kategorii "Motoryzacja" i pochodnych, w pozostałych nie zostanie wybrany

Wpisy z odpowiednim przywilejem zostaną wybrane do komponentu wyłącznie w kategoriach tematycznych z którymi są powiązane.