Lista wpisów

 • komponent:
  N1ebieski\IDir\View\Components\Dir\DirComponent
 • widok:
  /resources/views/vendor/idir/web/components/dir/dir.blade.php


# Opis

Komponent wyświetla listę wpisów katalogu w formie kart w Bootstrap posortowaną według określonego wzorca (domyślnie od najnowszych).

# Kod i ustawienia

@render('idir::dir.dirComponent', [
  'limit' => 4,
  'cols' => 4,
  'max_content' => 100,
  'orderby' => 'created_at|desc'
])
 • limit - (opcjonalnie) określa maksymalną ilość wyświetlanych wpisów
 • cols - (opcjonalnie) określa ilość kart w jednym rzędzie
 • max_content - (opcjonalnie) maksymalna ilość znaków opisu
 • orderby - (opcjonalnie) określa sposób sortowania po określonym polu. Dostępne opcje: field|asc - rosnąco, field|desc - malejąco, rand - losowo.