Lista wpisów

 • komponent:
  N1ebieski\IDir\View\Components\Dir\DirComponent
 • widok:
  /resources/views/vendor/idir/web/components/dir/dir.blade.php


# Opis

Komponent wyświetla listę wpisów katalogu w formie kart w Bootstrap posortowaną według określonego wzorca (domyślnie od najnowszych).

# Kod i ustawienia

<x-idir::dir.dir-component
  limit="3"
  cols="4"
  max_content="100"
  orderby="created_at|desc"
/>
@render('idir::dir.dirComponent', [
  'limit' => 4,
  'cols' => 4,
  'max_content' => 100,
  'orderby' => 'created_at|desc'
])
 • limit - (opcjonalnie) określa maksymalną ilość wyświetlanych wpisów
 • cols - (opcjonalnie) określa ilość kart w jednym rzędzie
 • max_content - (opcjonalnie) maksymalna ilość znaków opisu
 • orderby - (opcjonalnie) określa sposób sortowania po określonym polu. Dostępne opcje:
  • field|asc - rosnąco
  • field|desc - malejąco
  • rand - losowo