Siatka kategorii

 • komponent:
  N1ebieski\IDir\View\Components\Category\Dir\GridComponent
 • widok:
  /resources/views/vendor/idir/web/components/category/dir/grid.blade.php


# Opis

Komponent wyświetla w miejscu wstawienia siatkę wszystkich głównych kategorii przypisanych do katalogu stron przy użyciu klasycznych kart Bootstrapa. W zależności od ustawień, karta kategorii może posiadać ikonę, określoną ilość podkategorii oraz informację o liczbowej ilości wpisów (lub relacji) w nich się znajdujących.

Relacje nie są równe ilości wpisów. Może zaistnieć sytuacja w której kategoria główna zawiera 2 podkategorie i do obu przypisany jest wpis. Wówczas pomimo iż wpis jest jeden, komponent podliczy 2 relacje dla kategorii. Dla podkategorii liczona jest bezpośrednia ilość znajdujących się w niej wpisów.

# Kod i ustawienia

@render('idir::category.dir.gridComponent', [
  'cols' => 3,
  'parent' => null,
  'category_count' => true,
  'category_icon' => true,
  'children_count' => true,
  'children_limit' => 3,
  'children_shuffle' => false
])
 • cols - (opcjonalnie) liczba określająca ilość kolumn na które zostanie podzielona siatka. Dotyczy wyłącznie najszerszej szerokości ekranu, w przypadku urządzeń mobilnych kolumny zostają zmniejszone do 2 dla tabletów, 1 dla smartfonów
 • parent - (opcjonalnie) wartość typu integer określająca rodzica po którym mają zostać wyświetlone podkategorie. Jeśli null wyświetlone zostaną kategorie główne
 • category_count - (opcjonalnie) wartość typu boolean określająca czy wyświetlona zostanie liczbowa informacja o ilości relacji wpisów dla kategorii
 • category_icon - (opcjonalnie) wartość typu boolean określająca czy wyświetlona zostanie ikona kategorii w karcie
 • children_count - (opcjonalnie) wartość typu boolean określająca czy wyświetlona zostanie liczbowa informacja o bezpośredniej ilości wpisów dla podkategorii
 • children_limit - (opcjonalnie) liczba określająca limit wyświetlonych podkategorii na karcie
 • children_shuffle - (opcjonalnie) wartość typu boolean określająca czy podkategorie mają zostać wyświetlone randomowo