Lista komentarzy

 • komponent:
  N1ebieski\IDir\View\Components\Comment\Dir\CommentComponent
 • widok:
  /resources/views/vendor/idir/web/components/comment/dir/comment.blade.php


# Opis

Komponent wyświetla listę komentarzy przypisanych do wpisów posortowaną według określonego wzorca (domyślnie od najnowszych).

# Kod i ustawienia

<x-idir::comment.dir.comment-component
  limit="5"
  :max_content="null"
  orderby="created_at|desc"
/>
@render('idir::comment.dir.commentComponent', [
  'limit' => 5,
  'max_content' => null,
  'orderby' => 'created_at|desc'
])
 • limit - (opcjonalnie) określa maksymalną ilość wyświetlanych komentarzy
 • max_content - (opcjonalnie) maksymalna ilość znaków opisu
 • orderby - (opcjonalnie) określa sposób sortowania po określonym polu. Dostępne opcje: field|asc - rosnąco, field|desc - malejąco, rand - losowo.