Lista głównych kategorii

 • komponent:
  N1ebieski\IDir\View\Components\Category\Dir\CategoryComponent
 • widok:
  /resources/views/vendor/idir/web/components/category/dir/category.blade.php


# Opis

Komponent wyświetla w miejscu wstawienia listę wszystkich głównych kategorii przypisanych do katalogu stron wraz z liczbową informacją o ilości wpisów, które się w nich znajdują.

Licznik ilości wpisów pokazuje sumaryczną ilość wszystkich wpisów, również tych znajdujących się w podkategoriach.

# Kod i ustawienia

<x-idir::category.dir.category-component
  :count="true"
  :icon="true"
/>
@render('idir::category.dir.categoryComponent', [
  'count' => true,
  'icon' => true
])
 • count - (opcjonalnie) wartość typu boolean określająca czy wyświetlona zostanie liczbowa informacja o ilości wpisów
 • icon - (opcjonalnie) wartość typu boolean określająca czy wyświetlona zostanie ikona kategorii na liście