Lista głównych kategorii

 • komponent:
  N1ebieski\IDir\View\Components\Category\Dir\CategoryComponent
 • widok:
  /resources/views/vendor/idir/web/components/category/dir/category.blade.php


Opis

Komponent wyświetla w miejscu wstawienia listę wszystkich głównych kategorii przypisanych do katalogu stron wraz z liczbową informacją o ilości relacji wpisów, które się w nich znajdują.

Relacje nie są równe ilości wpisów. Może zaistnieć sytuacja w której kategoria główna zawiera 2 podkategorie i do obu przypisany jest wpis. Wówczas pomimo iż wpis jest jeden, komponent podliczy 2 relacje.

Kod i ustawienia

@render('idir::category.dir.categoryComponent', [
  'count' => true,
  'icon' => true
])
 • count - (opcjonalnie) wartość typu boolean określająca czy wyświetlona zostanie liczbowa informacja o ilości relacji wpisów
 • icon - (opcjonalnie) wartość typu boolean określająca czy wyświetlona zostanie ikona kategorii na liście