Mapa województw

 • komponent:
  N1ebieski\IDir\View\Components\Category\Region\Category\RegionComponent
 • widok:
  /resources/views/vendor/idir/web/components/region/category/region.blade.php


# Opis

Komponent wyświetla mapę województw powiązanych z kategorią co pozwala przefiltrować listę wyników.

# Kod i ustawienia

<x-idir::region.category.region-component
  :region="$region"
  :category="$category"
/>
@render('idir::region.category.regionComponent', [
  'region' => $region, 
  'category' => $category
])
 • region - opcjonalne; przekazanie aktualnie wybranego modelu regionu, województwa
 • category - wymagane; przekazanie aktualnie wybranego modelu kategorii

Konfiguracja mapki Polski

Kolorystykę lub rozmiar mapy może zmienić zgodnie z dokumentacją CSSMap Poland by Łukasz Popardowski z poziomu assetu JS:

/resources/js/vendor/idir/web/scripts/cssmap-poland.js