10.0.0

Uwaga: aktualizacja typu MAJOR. Wymaga wersji PHP 8.


 1. Zmienić wersje zależności w sekcji require w pliku composer.json w głównym folderze z aplikacją na:

    "require": {
      "php": "^8.0.2",
      "guzzlehttp/guzzle": "^7.2",    
      "laravel/framework": "^9.19",
      "laravel/sanctum": "^3.0",
      "laravel/tinker": "^2.7",
      "n1ebieski/idir": "^10.0",
      "predis/predis": "^1.1"
    },
 2. Zmienić wersje zależności w sekcji require-dev w pliku composer.json w głównym folderze z aplikacją na:
    "require-dev": {
      "fakerphp/faker": "^1.9.1",
      "laravel/pint": "^1.0",
      "laravel/sail": "^1.0.1",
      "mockery/mockery": "^1.4.4",
      "nunomaduro/collision": "^6.1",
      "phpunit/phpunit": "^9.5.10",
      "spatie/laravel-ignition": "^1.0"
    },
 3. Dokonać zmiany w pliku app/Http/Kernel.php - zamienić:
  \Fruitcake\Cors\HandleCors::class,

  na:

  \Illuminate\Http\Middleware\HandleCors::class,
 4. Dokonać zmiany w pliku app/Http/Middleware/TrustProxies.php - zamienić:
  Fideloper\Proxy\TrustProxies

  na:

  Illuminate\Http\Middleware\TrustProxies
  zamienić:
    protected $headers = Request::HEADER_X_FORWARDED_ALL;

  na:

    protected $headers =
      Request::HEADER_X_FORWARDED_FOR |
      Request::HEADER_X_FORWARDED_HOST |
      Request::HEADER_X_FORWARDED_PORT |
      Request::HEADER_X_FORWARDED_PROTO |
      Request::HEADER_X_FORWARDED_AWS_ELB;
 5. Aktualizacja vendorów:
  composer update --no-dev
 6. Publikacja migracji:
  php artisan vendor:publish --tag=icore.migrations
 7. Publikacja seederów:
  php artisan vendor:publish --tag=icore.seeders --force

  Uwaga: ta operacja podmieni dotychczasowe pliki.

 8. Publikacja plików publicznych js:
  php artisan vendor:publish --tag=icore.public.js --force
  php artisan vendor:publish --tag=idir.public.js --force

  Uwaga: ta operacja podmieni dotychczasowe pliki. Jeśli kompilujesz pliki publiczne samodzielnie, musisz to zrobić ponownie w oparciu o nowe assety.

 9. Publikacja plików publicznych css:
  php artisan vendor:publish --tag=idir.public.css --force

  Uwaga: ta operacja podmieni dotychczasowy plik. Jeśli kompilujesz pliki publiczne samodzielnie, musisz to zrobić ponownie w oparciu o nowe assety.

 10. Publikacja assetów File Managera:
  php artisan vendor:publish --tag=fm-views --tag=fm-css --tag=fm-js --force
 11. Przeładowanie Composera:

  composer dump
 12. Wykonanie migracji:

  php artisan migrate --path="database/migrations/vendor/icore"
 13. Wykonanie aktualizacji opublikowanych plików iCore:
  php artisan icore:update 8.0.0
 14. Wykonanie aktualizacji opublikowanych plików iDir:
  php artisan idir:update 10.0.0
 15. Przeładowanie cache:
  php artisan optimize && php artisan view:clear && php artisan config:clear && php artisan cache:clear && php artisan route:cache