7.0.0

Uwaga: aktualizacja typu MAJOR. Wprowadza nowe funkcjonalności.

Zmienić wersję w pliku composer.json w głównym folderze z aplikacją:

"n1ebieski/idir": "^7.0.0"


 1. Aktualizacja vendorów:
  composer update --no-dev
 2. Publikacja seederów:
  php artisan vendor:publish --tag=icore.seeds --force
  php artisan vendor:publish --tag=idir.seeds --force

  Uwaga: ta operacja podmieni dotychczasowy plik.

 3. Publikacja plików publicznych js:
  php artisan vendor:publish --tag=idir.public.js --force

  Uwaga: ta operacja podmieni dotychczasowy plik. Jeśli kompilujesz pliki publiczne samodzielnie, musisz to zrobić ponownie w oparciu o nowe assety.

 4. Publikacja plików publicznych css:
  php artisan vendor:publish --tag=idir.public.css --force

  Uwaga: ta operacja podmieni dotychczasowy plik. Jeśli kompilujesz pliki publiczne samodzielnie, musisz to zrobić ponownie w oparciu o nowe assety.

 5. Przeładowanie Composera:
  composer dump
 6. Wykonanie seederów:
  php artisan db:seed --class="N1ebieski\ICore\Seeds\Install\DefaultRolesAndPermissionsSeeder"
  php artisan db:seed --class="N1ebieski\IDir\Seeds\Fix\AssignUserRoleToAllUsers"
 7. Przeładowanie cache:
  php artisan optimize && php artisan config:clear && php artisan cache:clear && php artisan route:cache


# Zmiana sposobu deklarowania routów

Jeśli w lokalizacji routes/vendor/icore znajdują się jakieś pliki, dodać w config/icore.php:

  'routes' => [
    'auth' => [
      'namespace' => 'N1ebieski\ICore\Http\Controllers',
      'enabled' => true
    ],
    'web' => [
      'namespace' => 'N1ebieski\ICore\Http\Controllers\Web',
      'enabled' => true
    ],
    'admin' => [
      'namespace' => 'N1ebieski\ICore\Http\Controllers\Admin',
      'enabled' => true
    ],
    'api' => [
      'namespace' => 'N1ebieski\ICore\Http\Controllers\Api',
      'enabled' => true
    ]
  ],


Jeśli w lokalizacji routes/vendor/idir znajdują się jakieś pliki, dodać w config/idir.php:

  'routes' => [
    'web' => [
      'namespace' => 'N1ebieski\IDir\Http\Controllers\Web',
      'enabled' => true
    ],
    'admin' => [
      'namespace' => 'N1ebieski\IDir\Http\Controllers\Admin',
      'enabled' => true
    ],
    'api' => [
      'namespace' => 'N1ebieski\IDir\Http\Controllers\Api',
      'enabled' => true
    ]
  ],


# Zmiana modali na scrollable

W pliku resources/views/vendor/icore/web/partials/modal.blade.php zamienić:

class="modal-dialog modal-dialog-centered {{ $modal_size ?? null }}"

na:

class="modal-dialog modal-dialog-scrollable modal-dialog-centered {{ $modal_size ?? null }}"


W pliku resources/views/vendor/idir/web/contact/dir/show.blade.php dodać na samym początku:

@component('icore::web.partials.modal')

@slot('modal_id', 'contact-modal')

@slot('modal_size', 'modal-lg')

@slot('modal_title')
<i class="fas fa-paper-plane"></i>
<span> {{ trans('idir::contact.dir.route.show') }}</span>
@endslot

@slot('modal_body')

usunąć:

    <button type="button" class="btn btn-primary send-contact">
      <i class="fas fa-check"></i>
      <span>{{ trans('icore::default.submit') }}</span>
    </button>    
    <button type="button" class="btn btn-secondary" data-dismiss="modal">
      <i class="fas fa-ban"></i>
      <span>{{ trans('icore::default.cancel') }}</span>
    </button>  

dodać na samym końcu:

@endslot

@slot('modal_footer')
<div class="d-inline">
  <button 
    type="button" 
    class="btn btn-primary send-contact"
    form="show-contact"
  >
    <i class="fas fa-check"></i>
    <span>{{ trans('icore::default.submit') }}</span>
  </button>    
  <button 
    type="button" 
    class="btn btn-secondary" 
    data-dismiss="modal"
  >
    <i class="fas fa-ban"></i>
    <span>{{ trans('icore::default.cancel') }}</span>
  </button>
</div>
@endslot

@endcomponent


W pliku resources/views/vendor/icore/web/report/create.blade.php dodać na samym początku:

@component('icore::web.partials.modal')

@slot('modal_id', 'create-report-modal')

@slot('modal_title')
<i class="fas fa-exclamation-triangle"></i>
<span>{{ trans('icore::reports.route.create') }}</span>
@endslot

@slot('modal_body')

usunąć:

  <button type="button" class="btn btn-primary store-report">
    <i class="fas fa-check"></i>
    <span>{{ trans('icore::default.submit') }}</span>
  </button>
  <button type="button" class="btn btn-secondary" data-dismiss="modal">
    <i class="fas fa-ban"></i>
    <span>{{ trans('icore::default.cancel') }}</span>
  </button>

dodać na samym końcu:

@endslot

@slot('modal_footer')
<div class="d-inline">
  <button 
    type="button" 
    class="btn btn-primary store-report"
    form="create-report"
  >
    <i class="fas fa-check"></i>
    <span>{{ trans('icore::default.submit') }}</span>
  </button>
  <button 
    type="button"
    class="btn btn-secondary"
    data-dismiss="modal"
  >
    <i class="fas fa-ban"></i>
    <span>{{ trans('icore::default.cancel') }}</span>
  </button>
</div>
@endslot

@endcomponent


W pliku resources/views/vendor/idir/web/profile/partials/dir/filter_filter.blade.php usunąć:

<div class="d-inline">
  <button type="button" class="btn btn-primary btn-send" id="filter-filter">
    <i class="fas fa-check"></i>
    {{ trans('icore::default.apply') }}
  </button>
  <button type="button" class="btn btn-secondary" data-dismiss="modal">
    <i class="fas fa-ban"></i>
    {{ trans('icore::default.cancel') }}
  </button>
</div>

pomiędzy:

@endslot
@endcomponent

wstawić:

@slot('modal_footer')
<div class="d-inline">
  <button 
    id="filter-filter"
    type="button" 
    class="btn btn-primary btn-send"
    form="filter"
  >
    <i class="fas fa-check"></i>
    {{ trans('icore::default.apply') }}
  </button>
  <button 
    type="button" 
    class="btn btn-secondary" 
    data-dismiss="modal"
  >
    <i class="fas fa-ban"></i>
    {{ trans('icore::default.cancel') }}
  </button>
</div>
@endslot