2.0.8

Z poziomu głównego folderu z aplikacją w SSH wykonać polecenie:

 1. Aktualizacja vendorów:
  composer update --no-dev


# Oddzielny store dla systemowego cache

W pliku config/cache.php dodać:

    'system' => [
      'driver' => 'file',
      'path' => storage_path('framework/cache/system')
    ],

po:

    'file' => [
      'driver' => 'file',
      'path' => storage_path('framework/cache/data'),
    ],