5.1.0

Z poziomu głównego folderu z aplikacją w SSH wykonać polecenie:

  1. Aktualizacja vendorów:
    composer update --no-dev
  2. Przeładowanie cache:
    php artisan optimize && php artisan config:clear && php artisan cache:clear && php artisan view:clear


# Rel "canonical"

W pliku /resources/views/vendor/idir/web/layouts/layout.blade.php przed linią:

<link rel="icon" href="{{ asset('svg/vendor/idir/logo.svg') }}" type="image/svg+xml">

dodać:

<link rel="canonical" href="{{ $getUrl }}">