4.1.0

Z poziomu głównego folderu z aplikacją w SSH wykonać polecenie:

 1. Aktualizacja vendorów:
  composer update --no-dev
 2. Publikacja migracji:
  php artisan vendor:publish --tag=icore.migrations
  php artisan vendor:publish --tag=idir.migrations
 3. Przeładowanie Composera:
  composer dump
 4. Wykonanie migracji:
  php artisan migrate --path="database/migrations/vendor/icore"
  php artisan migrate --path="database/migrations/vendor/idir"
 5. Przeładowanie cache:
  php artisan optimize && php artisan config:clear && php artisan cache:clear