3.0.0

Uwaga: aktualizacja typu MAJOR. Wprowadza nowe funkcjonalności.

Zmienić wersję w pliku composer.json w głównym folderze z aplikacją:

"n1ebieski/idir": "^3.0.0"

Dodać repozytorium VCS:

"repositories": [
  {
    "type": "vcs",
    "url": "https://github.com/N1ebieski/laravel-file-manager"
  }   
],


Z poziomu głównego folderu z aplikacją w SSH wykonać polecenia:

 1. Aktualizacja vendorów:
  composer update --no-dev
 2. Publikacja seederów:
  php artisan vendor:publish --tag=icore.seeds --force

  Uwaga: ta operacja podmieni dotychczasowy plik.

 3. Publikacja plików publicznych js:
  php artisan vendor:publish --tag=idir.public.js --force

  Uwaga: ta operacja podmieni dotychczasowy plik. Jeśli kompilujesz pliki publiczne samodzielnie, musisz to zrobić ponownie w oparciu o nowe assety.

 4. Publikacja plików publicznych css:
  php artisan vendor:publish --tag=idir.public.css --force

  Uwaga: ta operacja podmieni dotychczasowy plik. Jeśli kompilujesz pliki publiczne samodzielnie, musisz to zrobić ponownie w oparciu o nowe assety.

 5. Publikacja plików publicznych File Manager-a:
  php artisan vendor:publish --tag=fm-js
  php artisan vendor:publish --tag=fm-css
 6. Publikacja configów File Manager-a:
  php artisan vendor:publish --tag=fm-config
 7. Publikacja widoków File Manager-a:
  php artisan vendor:publish --tag=fm-views
 8. Publikacja nowych plików językowych:
  php artisan vendor:publish --tag=icore.lang
 9. Przeładowanie Composera:
  composer dump
 10. Wykonanie seederów:
  php artisan db:seed --class="N1ebieski\ICore\Seeds\Install\DefaultRolesAndPermissionsSeeder"
 11. Przeładowanie cache:
  php artisan optimize